Документы
Метрология - Нормативные документы

Евросоюз:

ДИРЕКТИВА 2004/22/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
31 марта 2004 г.
на средства измерения

 

Европейские принципы и методики калибровки (поверки) осциллографов

 

Украина:

Положення  про Державний реєстр засобів вимірювальної техніки

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Наказ Держспоживстандарту України "Про затвердження Порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки"

Наказ Держспоживстандарту України "Про затвердження Порядку встановлення приналежності засобів вимірювальної техніки до таких, що призначені для використання у побутовій сфері та не підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням"

Наказ Держспоживстандарту України " Про затвердження Порядку обліку підприємств, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки"

Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні: Текст документу (формат ZIP, 132 Кб)

 

Российская Федерация:

Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗОб обеспечении единства измерений

ПРИКАЗ от 18 июля 1994 г. N 125 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ